Today: 4 / Yesterday : 17 / Total: 131078

번호

첨부

제목

작성자

등록일자

조회수

다운

 

공지

 

 

1박스 최대 무게 초과시 추가 ...

 

쇼핑몰관리자

 

2021/11/10

 

255

 

0

 

공지

 

 

택배 발송 불가 지역 안내 [1]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/11/08

 

183

 

0

 

공지

 

 

한우 입고일 안내 [11]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/09/24

 

796

 

0

 

공지

 

 

쇼핑몰 업데이트 내역 알림

 

쇼핑몰관리자

 

2021/09/09

 

276

 

0

 

공지

 

 

네이버페이 리뷰 추가 적립 [1]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/08/30

 

306

 

0

 

공지

 

 

[라벨 가격 표시 없음]에 대한...

 

쇼핑몰관리자

 

2021/02/24

 

642

 

25

 

공지

 

 

포장방식 변경(산소포장) [2]

 

쇼핑몰관리자

 

2020/10/21

 

3662

 

56

 

232

 

 

김장맞이 돈육 할인행사 [2]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/11/10

 

305

 

0

 

231

 

 

삼겹 / 목살 가격 인하 [1]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/11/03

 

163

 

0

 

230

 

 

택배 발송 불가 지역 추가 안... [1]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/11/03

 

58

 

0

 

229

 

 

택배 파업 (울산,울주군) 안내

 

쇼핑몰관리자

 

2021/10/22

 

92

 

0

 

228

 

 

한우먹는날 할인행사 [1]

 

쇼핑몰관리자

 

2021/10/21

 

580

 

0

 

227

 

 

한글날 관련 배송일정 안내

 

쇼핑몰관리자

 

2021/10/07

 

95

 

0

 

226

 

 

명절 전 주문 접수 마감

 

쇼핑몰관리자

 

2021/09/14

 

335

 

0

 

225

 

 

상품 발송 지연 안내

 

쇼핑몰관리자

 

2021/09/13

 

169

 

0

Page : 1 / 16 | Today : 0 | Total : 239
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 다음페이지 다음10개 ..16
 
   
통신판매신고조회 관리자메일
|   모바일 홈페이지   |   이용약관   |   고객센터   |   개인정보취급방침   |

browser info :